רחוב
מספר ביתכניסה
עיראלוני הבשן ألوني هبشان Alonei HaBashan
מיקוד1241200
אזורהצפון
אוכלוסייה445
אַלּוֹנֵי הַבָּשָׁן הוא מושב שיתופי של תנועת הפועל המזרחי במזרח רמת הגולן, והוא היישוב המזרחי ביותר במדינת ישראל.
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 4017
נפה: גולן
איזור טבעי: גולן צפוני
אוכלוסיית הגברים: 263
אוכלוסיית הנשים: 183
יהודים ואחרים: 445.0 (באלפים)
יהודים: 444.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים