רחוב
מספר ביתכניסה
עיראלי עד إيلي عاد Eliad
מיקוד1292700
אזורהצפון
אוכלוסייה401
אֵלִי עַד הוא מושב של תנועת המושבים הממוקם בדרום רמת הגולן.
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 4002
נפה: גולן
איזור טבעי: גולן דרומי
אוכלוסיית הגברים: 207
אוכלוסיית הנשים: 194
יהודים ואחרים: 401.0 (באלפים)
יהודים: 385.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים