רחוב
מספר ביתכניסה
עיראלמגור ألماغور Almagor
מיקוד1292200
אזורהצפון
אוכלוסייה389
אַלְמָגוֹר הוא מושב במדרונות רמת כורזים מצפון לכנרת, בתחום המועצה האזורית עמק הירדן. היישוב הוקם בשנת 1961 כהיאחזות נח"ל ואוזרח בשנת 1965. בשנותיו הראשונות סבל המושב ממצוקת קרקעות ראויות לעיבוד. שם היישוב נבחר על מנת לייצג חוסר מורא ופחד (אל = בלי מגור = פחד). מושב אלמגור הוא מושב שרוב משפחותיו מעבדות משק חקלאי. בין הגידולים: פרחים, מנגו, ליצ'י ובננות. היישוב משמש נקודת תצפית לכל אזור דרום הגולן והכנרת. בשנת 1951 (כעשור לפני הקמת ההיאחזות) נערך באזור קרב תל מוטילה. לזכר זה והנופלים בו הוקמה
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 1125
נפה: כנרת
איזור טבעי: כנרות
אוכלוסיית הגברים: 196
אוכלוסיית הנשים: 193
יהודים ואחרים: 389.0 (באלפים)
יהודים: 377.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים