רחוב
מספר ביתכניסה
עיראלקנה القناة Elkana
מיקוד4481400
אזוריהודה ושומרון
אוכלוסייה3812
אֶלְקָנָה היא התנחלות ויישוב קהילתי בשומרון. היא הוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1981.
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 3560
נפה:
איזור טבעי:
אוכלוסיית הגברים: 1,835
אוכלוסיית הנשים: 1,977
יהודים ואחרים: 3,812.0 (באלפים)
יהודים: 3,807.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים