רחוב
מספר ביתכניסה
עירשילה شيلو Shiloh
מיקוד4483000
אזוריהודה ושומרון
אוכלוסייה4153
שִׁילֹה היא התנחלות במתכונת של יישוב קהילתי דתי בצפון בנימין על הרי אפרים. היישוב שייך למועצה האזורית מטה בנימין, והוא הראשון בישובי גוש שילה.
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 3641
נפה:
איזור טבעי:
אוכלוסיית הגברים: 2,077
אוכלוסיית הנשים: 2,076
יהודים ואחרים: 4,153.0 (באלפים)
יהודים: 4,151.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים