רחוב
מספר ביתכניסה
עיראבו רוקייק ابو رقيق Abu Rukik
מיקוד8492200
אזורהדרום
אוכלוסייה
הבדואים בישראל (בערבית: بدو النقب) הם אחת מהקבוצות האתניות הערביות בחברה הישראלית שמאמינות בדת האסלאם. הבדואים מהווים כ-3.5% מאוכלוסיית ישראל.
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 961
נפה: באר שבע
איזור טבעי: אזור באר שבע


Open in Google Map


אזורים קרובים