רחוב
מספר ביתכניסה
עיראחווה أحفاه Ahva
מיקוד7980300
אזורהדרום
אוכלוסייה351
אחווה (אַחֲוָה) הוא יישוב ומרכז כפרי בתחום מועצה אזורית באר טוביה. הוקם בשנת 1974. ביישוב שתי שכונות: אחווה ונאות אחוה. המרכז הכפרי נמצא סמוך למכללת אחווה וליישובים ינון, כפר אחים, תלמי יחיאל, כפר הרי"ף.
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 1157
נפה: אשקלון
איזור טבעי: אזור מלאכי
אוכלוסיית הגברים: 122
אוכלוסיית הנשים: 230
יהודים ואחרים: 351.0 (באלפים)
יהודים: 341.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים