רחוב
מספר ביתכניסה
עירפוריה - כפר עבודה بوريا كفار عفوداه Poria - Kfar Avoda
מיקוד1522000
אזורהצפון
אוכלוסייה375
פּוֹרִיָּה (כְּפַר עֲבוָֹֹדה) הוא יישוב קהילתי באזור הצפון ליד העיר טבריה על רכס פוריה השייך למועצה אזורית עמק הירדן. היישוב הוקם בשנת 1949 ככפר עבודה של הסוכנות היהודית על ידי עולים מתימן. בשנת 1976 הוא תואר כ"יישוב עלוב, מוזנח, שכוח אל ואדם, של 20 משפחות, המתגוררות במשכנות עוני, צפופים ודחוסים. מאז השתנו התנאים ללא היכר.
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 1104
נפה: כנרת
איזור טבעי: כנרות
אוכלוסיית הגברים: 198
אוכלוסיית הנשים: 177
יהודים ואחרים: 375.0 (באלפים)
יהודים: 359.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים