רחוב
מספר ביתכניסה
עירהחותרים هحوتريم HaHotrim
מיקוד3087000
אזורחיפה
אוכלוסייה809
הַחוֹתְרים הוא קיבוץ של התנועה הקבוצית המאוחדת השוכן בחלקו הצפוני של מישור חוף הכרמל, סמוך לטירת כרמל ומשתייך מוניציפלית למועצה האזורית חוף הכרמל.
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 434
נפה: חדרה
איזור טבעי: חוף הכרמל
אוכלוסיית הגברים: 396
אוכלוסיית הנשים: 412
יהודים ואחרים: 809.0 (באלפים)
יהודים: 791.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים