רחוב
מספר ביתכניסה
עירשדות ים سدوت يام Sdot Yam
מיקוד3780400
אזורחיפה
אוכלוסייה1055
שְׂדוֹת יָם הוא קיבוץ השוכן מדרום לקיסריה העתיקה. הוא משתייך לתנועה הקיבוצית.
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 327
נפה: חדרה
איזור טבעי: אזור חדרה
אוכלוסיית הגברים: 521
אוכלוסיית הנשים: 534
יהודים ואחרים: 1,054.0 (באלפים)
יהודים: 1,011.0 (באלפים)
ערבים: 1.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים