רחוב
מספר ביתכניסה
עירהראל هرئيل Har'el
מיקוד9974000
אזורירושלים
אוכלוסייה269
הַרְאֵל הוא קיבוץ מזרם הקיבוץ הארצי שהקימו יוצאי חטיבת הפלמ"ח הראל שנלחמה על פריצת הדרך לירושלים ולשיחרור פרוזדור ירושלים במלחמת העצמאות. הקיבוץ נוסד ב-27 באוקטובר 1948 על אדמות הכפר הערבי בית ג'יז, שתושביו נמלטו ממנו במהלך מלחמת העצמאות ולא הורשו לחזור. האדמות הוכרזו נכסי נפקדים ועליהן הוקם הקיבוץ. רוב המייסדים היו ישראלים, משוחררי פלמ"ח, ומיעוטם עולים מפולין ומהונגריה. שטחו של הקיבוץ - כ-12,000 דונם. בראשית ימיו היה הקיבוץ שרוי בתהפוכות פוליטיות על רקע הקרע האידאולוגי בין תומכי האגף השמאל
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 464
נפה: ירושלים
איזור טבעי: שפלת יהודה
אוכלוסיית הגברים: 136
אוכלוסיית הנשים: 132
יהודים ואחרים: 269.0 (באלפים)
יהודים: 260.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים