רחוב
מספר ביתכניסה
עיררמת רחל رمات راحيل Ramat Rachel
מיקוד9090000
אזורירושלים
אוכלוסייה545
רָמַת רָחֵל הוא קיבוץ שהקימו חברי גדוד העבודה. הוא נחרב פעמיים ויושב מחדש. שטחו הוא מובלעת בדרום השטח המוניציפלי של ירושלים, סמוך לשכונות ארנונה ותלפיות. הקיבוץ שייך למועצה אזורית מטה יהודה.
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 127
נפה: ירושלים
איזור טבעי: הרי יהודה
אוכלוסיית הגברים: 269
אוכלוסיית הנשים: 276
יהודים ואחרים: 545.0 (באלפים)
יהודים: 532.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים