רחוב
מספר ביתכניסה
עיררמות מנשה رموت منشيه Ramot Menashe
מיקוד1924500
אזורהצפון
אוכלוסייה1144
רָמוֹת מְנַשֶּׁה הוא קיבוץ מזרם הקיבוץ הארצי השוכן באזור הגאוגרפי שנקרא רמות מנשה, בתחום השיפוט של המועצה האזורית מגידו. שמו של היישוב נגזר ממיקומו באזור נחלת שבט מנשה מתקופת המקרא.
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 445
נפה: יזרעאל
איזור טבעי: רמת מנשה
אוכלוסיית הגברים: 579
אוכלוסיית הנשים: 566
יהודים ואחרים: 1,143.0 (באלפים)
יהודים: 1,110.0 (באלפים)
ערבים: 1.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים