רחוב
מספר ביתכניסה
עירנטע نيتا Neta
מיקוד7938500
אזורהדרום
אוכלוסייה536
נֶטַע (בתחילה נקרא "מרשם") הוא יישוב קהילתי במועצה האזורית לכיש, שהקימו קהילות תל קטיפא, כפר דרום ומשפחות מיישובים אחרים בגוש קטיף אשר פונו במסגרת תוכנית ההתנתקות. נכון לשנת 2015, היישוב מאוכלס בכ-70 משפחות.
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 1369
נפה: אשקלון
איזור טבעי: אזור לכיש
אוכלוסיית הגברים: 266
אוכלוסיית הנשים: 270
יהודים ואחרים: 536.0 (באלפים)
יהודים: 534.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים