רחוב
מספר בית
כניסה
עירערב אל סגיראת عرب السجيرات Arab al Sgirat
מיקוד2020003


אזורהצפון
אוכלוסייה



אזורים קרובים