רחוב
מספר ביתכניסה
עירעמיחי عميحي Amihai
מיקוד4483800
אזורירושלים
אוכלוסייה
עמיחי הוא התנחלות ויישוב קהילתי בגוש שילה, שנבנה עבור מפוני עמונה. היישוב מוקם על גבעה במזרח גוש שילה ומצפון לעמק שילה, בין שבות רחל לעדי עד. בגבעה סמוכה, אליה צפוי היישוב להתרחב בעתיד מתקיים מאז 2011 מאחז בשם "גאולת ציון".
wikipedia.org


Open in Google Map


אזורים קרובים