רחוב
מספר ביתכניסה
עירטלמון طلمون Talmon
מיקוד7193700
אזוריהודה ושומרון
אוכלוסייה4349
טַלמוֹן היא התנחלות ויישוב קהילתי דתי בהרי גופנה שבמערב בנימין, מצפון מערב לראמאללה ולצד יישובי גוש טלמונים, ובהם דולב הסמוך מדרום. ביישוב מתגוררות כיום כ-300 משפחות.
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 3788
נפה:
איזור טבעי:
אוכלוסיית הגברים: 2,189
אוכלוסיית הנשים: 2,160
יהודים ואחרים: 4,349.0 (באלפים)
יהודים: 4,346.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים