רחוב
מספר ביתכניסה
עירמבחור مبحور Mabhur
מיקוד7935400
אזורהדרום
אוכלוסייה


Open in Google Map


אזורים קרובים