רחוב
מספר ביתכניסה
עירמבוא חורון مافو حورون Mevo Horon
מיקוד9976500
אזוריהודה ושומרון
אוכלוסייה2650
מְבוֹא חוֹרוֹן היא התנחלות שחלקה מושב שיתופי וחלקה מושב קהילתי, הנמצא בצפון עמק איילון על גבול השפלה והרי ירושלים, ממזרח למחלף לטרון. מקור שמה במקומה על הדרך ההיסטורית למעלֶה בית חורון, הנמצאת צפונית מזרחית ליישוב.
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 3709
נפה:
איזור טבעי:
אוכלוסיית הגברים: 1,400
אוכלוסיית הנשים: 1,250
יהודים ואחרים: 2,650.0 (באלפים)
יהודים: 2,650.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים