רחוב
מספר ביתכניסה
עיררתמים رتميم Retamim
מיקוד8555000
אזורהדרום
אוכלוסייה487
רְתָמִים (כפר רתמים) הוא מושב שיתופי דתי הנמצא בשוליים המזרחיים של חולות חלוצה, כ-3 ק"מ מצפון-מערב לרביבים וכ-40 ק"מ דרום-מערב לבאר שבע. בעבר היה קיים במקום קיבוץ, אשר השתייך לתנועה הקיבוצית. על הקמת היישוב הוחלט על ידי ועדת השרים להתיישבות באפריל 1978, ובעקבות זאת עלה גרעין מתיישבים שכלל עולים מאנגליה וישראלים בתחילת 1980 למחנה קראוונים זמני ליד ביר עסלוג'. הקמת יישוב הקבע התעכבה מהעדר תקציב ולבסוף הקיבוץ עלה לקרקע בשנת 1983 על ידי גרעיני נח"ל מתנועת "הצופים", שתוגברו בגרעין של עולים מחו"ל
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 1260
נפה: באר שבע
איזור טבעי: הר הנגב הצפוני
אוכלוסיית הגברים: 265
אוכלוסיית הנשים: 222
יהודים ואחרים: 487.0 (באלפים)
יהודים: 486.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים