רחוב
מספר ביתכניסה
עירחצרות געש حتسروت جعش Hatzrot Ga'ash
מיקוד6095100
אזורהמרכז
אוכלוסייה


Open in Google Map


אזורים קרובים