רחוב
מספר ביתכניסה
עירכפר עבודה كفار عفوداه Kfar Avoda
מיקוד4069400
אזורהמרכז
אוכלוסייה238
כפר עבודה היה סוג של יישובים שהוקמו בראשית ימיה של מדינת ישראל ללא שלתושבים היו אמצעי ייצור מספקים לאחזקה עצמית, ועל כן הם היו מבוססים על עבודה עבור גורמי חוץ, בעיקר הקרן הקיימת. לאחר קום מדינת ישראל ראו המוסדות המיישבים חשיבות רבה בהתיישבות באזורים ההרריים בפרוזדור ירושלים ובגליל. באזורים ההרריים הוקמו 14 יישובים של נוער חלוצי וחיילים משוחררים ו-30 מושבים של עולים חדשים. במחנות העולים שהיו מלאים עד אפס מקום, ישבו עולים רבים שלא עבדו אך לא היה עבורם קרקע מספקת ראוייה לחקלאות לצורך הקמת יישובים
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 875
נפה: השרון
איזור טבעי: מערב השרון
אוכלוסיית הגברים: 121
אוכלוסיית הנשים: 117
יהודים ואחרים: 236.0 (באלפים)
יהודים: 236.0 (באלפים)
ערבים: 2.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים