רחוב
מספר ביתכניסה
עירנעורים نعوريم Ne'urim
מיקוד4029800
אזורהמרכז
אוכלוסייה413
הדסה נעורים הוא מוסד חינוכי טכנולוגי הממוקם ליד מושב בית ינאי. הכפר נוסד בשנת 1948 במטרה למצוא מקום תחליפי לילדים שפונו מכפר הנוער בן שמן במלחמת השחרור על ידי חיה ועקיבא ישי מצוות כפר הנוער בן שמן אשר "השתלטו על מבנה המשטרה הבריטית בערב הפינוי שלה.
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 186
נפה: השרון
איזור טבעי: מערב השרון
אוכלוסיית הגברים: 266
אוכלוסיית הנשים: 146
יהודים ואחרים: 406.0 (באלפים)
יהודים: 322.0 (באלפים)
ערבים: 7.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים