רחוב
מספר ביתכניסה
CityCarmel الكرمل כרמל
Postal Code9040400
RegionJudea and Samaria
Population436
More infoCity code: 3656
subdistrict:
Natural area:
Population Men: 238
Population Women: 198
Jews and others: 436.0 (Thousands)
Jews: 436.0 (Thousands)


Open in Google Map


Nearby areas