רחוב
מספר ביתכניסה
עירכרמל الكرمل Carmel
מיקוד9040400
אזוריהודה ושומרון
אוכלוסייה436
מידע נוסףסמל היישוב: 3656
נפה:
איזור טבעי:
אוכלוסיית הגברים: 238
אוכלוסיית הנשים: 198
יהודים ואחרים: 436.0 (באלפים)
יהודים: 436.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים