רחוב
מספר ביתכניסה
עירכפר פינס كفر بينس Kfar Pines
מיקוד3792000
אזורחיפה
אוכלוסייה1020
כְּפַר פִּינֶס הוא מושב דתי בצפון השרון בפתחת ואדי ערה. נקרא על שם הרב יחיאל מיכל פינס, סופר ועסקן מאנשי חובבי ציון, והוקם בידי עולים ממרכז אירופה בשנת 1933. בכפר אולפנא לבנות, אולפנת כפר פינס, אשר הוקמה על ידי הרב אלי ששר והייתה לאם האולפנות. במושב כמאה ושלושים משפחות, המקיימות אורח חיים דתי לאומי על גווניו השונים. בכפר בית כנסת פעיל המקיים תפילות ושיעורי תורה קבועים, סניף בני עקיבא. ילדי היישוב לומדים בבית ספר דתי אזורי שהחל לפעול בשנת תשע"ג, בתחומי המועצה האזורית מנשה. בעבר מרבית התושבים עסק
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 189
נפה: חדרה
איזור טבעי: אזור חדרה
אוכלוסיית הגברים: 288
אוכלוסיית הנשים: 732
יהודים ואחרים: 1,020.0 (באלפים)
יהודים: 1,020.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים