רחוב
מספר ביתכניסה
עירתלמי אלעזר تلمي إليعيزر Talmei Elazar
מיקוד3881200
אזורחיפה
אוכלוסייה898
תַּלְמֵי אֶלְעָזָר הוא מושב באזור הצפון ליד חדרה השייך למועצה אזורית מנשה. היישוב הוקם בשנת 1952 על ידי בני איכרים מזכרון יעקב. המתיישבים הראשונים היו ילידי הארץ ואחר כך הצטרפו אליהם עולים מאירופה, אירן וצפון אפריקה. העלייה לקרקע הייתה במסגרת יישובי המעמד הבינוני של המחלקה להתיישבות של הסוכנות ובעזרת התאחדות האיכרים. התכנון היה להקים 60 יחידות חקלאיות בנות 35 דונם כל אחת. בהתחלה התבסס המשק על משק מעורב (פרה לכל משפחה, 500 תרנגולות וחצי פרד) ומטעים. עקב מליחות הקרקע, נכשלו גידולי המטעים ולאחר מא
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 2003
נפה: חדרה
איזור טבעי: אזור חדרה
אוכלוסיית הגברים: 452
אוכלוסיית הנשים: 446
יהודים ואחרים: 898.0 (באלפים)
יהודים: 885.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים