רחוב
מספר ביתכניסה
עיראדרת أديرت Aderet
מיקוד9985000
אזורירושלים
אוכלוסייה848
אַדֶּרֶת הוא מושב דרומית לעיר בית שמש בחבל עדולם השייך למועצה אזורית מטה יהודה. בשנת 1959 נעשה ניסיון ראשון על ידי המדינה להקים את היישוב והוא יושב בעולים מרומניה. המושב הוכן מראש עם בתים מוכנים לקראת הגעת המתיישבים, שיועדו להתפרנס מגידול טבק וגפנים. התושבים היו חסרים כל רקע חקלאי והתפרנסו מעבודה בקק"ל או בעבודות מחוץ למושב. בזו אחר זו עזבו כל המשפחות את המושב, חלקן אף וויתרו על הזכויות שהיו להן על הבתים והנחלות שניתנו להן על ידי הסוכנות היהודית. ועדה של משרד החקלאות קבעה בתחילת 1961 כי אין כל
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 1123
נפה: ירושלים
איזור טבעי: שפלת יהודה
אוכלוסיית הגברים: 424
אוכלוסיית הנשים: 424
יהודים ואחרים: 848.0 (באלפים)
יהודים: 848.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים