רחוב
מספר ביתכניסה
עירמטע مطاع Mata
מיקוד9987000
אזורירושלים
אוכלוסייה899
מַטָּע הוא מושב ליד העיר בית שמש השייך למועצה אזורית מטה יהודה. היישוב הוקם על ידי עולים מתימן וקלט מאוחר יותר עולים מצפון אפריקה. בשנים האחרונות עבר המושב הרחבה וקלט אוכלוסייה חדשה, בעיקר ילידי הארץ בעלי מקצועות חופשיים שעובדים בערים ירושלים ובית שמש.
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 822
נפה: ירושלים
איזור טבעי: הרי יהודה
אוכלוסיית הגברים: 434
אוכלוסיית הנשים: 465
יהודים ואחרים: 898.0 (באלפים)
יהודים: 877.0 (באלפים)
ערבים: 1.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים