רחוב
מספר ביתכניסה
עירנחם ناحم Naham
מיקוד9980100
אזורירושלים
אוכלוסייה552
נַחַם (נבטא במלעיל, כמו נַחַל) הוא מושב סמוך לעיר בית שמש השייך לפועל המזרחי. נוסד בשנת 1950, על ידי עולים מתימן וקוצ'ין. נקרא על שם ראש בית אב בשבט יהודה, שבתחומו נמצא היישוב: "ובני אשת הודיה אחות נחם אבי קעילה הגרמי" (דברי הימים א' ד' יט).
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 809
נפה: ירושלים
איזור טבעי: שפלת יהודה
אוכלוסיית הגברים: 278
אוכלוסיית הנשים: 275
יהודים ואחרים: 522.0 (באלפים)
יהודים: 514.0 (באלפים)
ערבים: 30.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים