רחוב
מספר ביתכניסה
עירגני מודיעין غاني موديعين Ganei Modi'in
מיקוד7192900
אזוריהודה ושומרון
אוכלוסייה2488
גני מודיעין היא התנחלות ויישוב דתי במועצה אזורית מטה בנימין, בסמוך ליישוב חשמונאים. השכונה נבנתה על קרקעות פרטיות על ידי "החברה לפיתוח שכונות מגורים ביו"ש"., ועליהם נבנו מבנים בשיטת "בנה ביתך". היישוב נועד לציבור החרדי על פי החלטת ממשלה. אבן הפינה ליישוב הונחה בינואר 1984. היישוב הוכרז בשנת כיישוב עצמאי, והוקם במרץ 1985, אולם בשנת 1996 צורף היישוב כשכונה לעיר מודיעין עילית השכנה למרות התנגדות התושבים. ב-1 בינואר 2016 השכונה גני מודיעין נגרעה ממודיעין עילית והוכרזה כיישוב עצמאי במועצה אזורית בני
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 3823
נפה:
איזור טבעי:
אוכלוסיית הגברים: 1,221
אוכלוסיית הנשים: 1,267
יהודים ואחרים: 2,488.0 (באלפים)
יהודים: 2,484.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים