רחוב
מספר ביתכניסה
עירשדי חמד سديه حيمد Sdei Hemed
מיקוד4585500
אזורהמרכז
אוכלוסייה1017
שְׂׂדֵי חֶמֶד הוא מושב באזור השרון ליד העיר כפר סבא השייך למועצה אזורית דרום השרון. דרומית ליישוב עובר נחל קנה וצפונית אליו נחל הדס. היישוב הוקם בספטמבר 1952 על ידי פועלים ותיקים מפתח תקווה שעברו להתיישבות במסגרת תנועת מן העיר אל הכפר, והיה ראשון יישובי התנועה. שטח המושב הוא כ-2,000 דונם והוא תוכנן ל-70 משפחות שכל אחת מקבלת 28 דונם, בהם 12 דונם של פרדס שהוחזק על ידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים. מקימי המושב היו מעדות שונות, כמחציתם אשכנזים וכמחציתם ספרדים ובנוסף לאנשי פתח תקווה נכללו בהם גם תושבי תל
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 2015
נפה: פתח תקווה
איזור טבעי: דרום השרון
אוכלוסיית הגברים: 507
אוכלוסיית הנשים: 510
יהודים ואחרים: 1,017.0 (באלפים)
יהודים: 997.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים