רחוב
מספר ביתכניסה
עירשבות רחל شفوت راحيل Shvut Rachel
מיקוד4483200
אזוריהודה ושומרון
אוכלוסייה
שבות רחל היא התנחלות ויישוב קהילתי דתי, הנמנה עם יישובי גוש שילה שבחבל בנימין. באופן רשמי שבות רחל מוגדרת על ידי מדינת ישראל כשכונה של שילה, ולכן הלמ"ס מונה את תושביו בתוך אוכלוסיית שילה, אך למעשה היא מתפקדת כיישוב עצמאי.
wikipedia.org


Open in Google Map


אזורים קרובים