רחוב
מספר ביתכניסה
עיררחלים ريحاليم Rehelim
מיקוד4482700
אזוריהודה ושומרון
אוכלוסייה790
רְחֵלִים הוא התנחלות במתכונת של יישוב קהילתי דתי באזור השומרון, מזרחית לאריאל, המשתייך למועצה אזורית שומרון. בסמוך ליישוב מצפון מזרח שוכן הכפר יתמא. נכון לשנת 2017 מונה היישוב כמאה משפחות.
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 3822
נפה:
איזור טבעי:
אוכלוסיית הגברים: 397
אוכלוסיית הנשים: 392
יהודים ואחרים: 790.0 (באלפים)
יהודים: 790.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים