רחוב
מספר ביתכניסה
עיראשתאול أشتئول Eshtaol
מיקוד9977500
אזורירושלים
אוכלוסייה1252
אֶשְׁתָאוֹל הוא מושב צפונית לעיר בית שמש השייך למועצה אזורית מטה יהודה. היישוב הוקם על ידי עולים מתימן, בשנת 1949, מיד עם תום מלחמת העצמאות. שמו של היישוב כאחת מערי שבט דן. על פי התנ"ך, שמשון החל להתנבא בין צרעה לאשתאול..
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 740
נפה: ירושלים
איזור טבעי: שפלת יהודה
אוכלוסיית הגברים: 637
אוכלוסיית הנשים: 616
יהודים ואחרים: 1,252.0 (באלפים)
יהודים: 1,226.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים