רחוב
מספר ביתכניסה
עירמפעלי נחם הר טוב مصانع ناحم لجبل طوف Mifali Naham Har Tuv
מיקוד9980101
אזורירושלים
אוכלוסייה
מידע נוסףסמל היישוב: 1701
נפה: ירושלים
איזור טבעי: שפלת יהודה


Open in Google Map


אזורים קרובים