רחוב
מספר ביתכניסה
עירתעוז تعوز Ta'oz
מיקוד9972500
אזורירושלים
אוכלוסייה616
תעוז (תָּעֹז) הוא מושב של ארגון המושבים של הפועל המזרחי. נמצא צפונית לבית שמש, בצד כביש הגבורה, השייך למועצה האזורית מטה יהודה.
wikipedia.org
מידע נוסףסמל היישוב: 752
נפה: ירושלים
איזור טבעי: שפלת יהודה
אוכלוסיית הגברים: 295
אוכלוסיית הנשים: 320
יהודים ואחרים: 616.0 (באלפים)
יהודים: 612.0 (באלפים)


Open in Google Map


אזורים קרובים